Ceník poplatků - ABIOTEL - váš telefonní operátor

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník poplatků

Libor Kiner

Název služby

Výše poplatku cena včetně DPH

Základní poplatky za úkony

Zřízení služby ABIOTEL (včetně členství v ABIOTELklubu)
Zřízení služby ABIOTEL (bez členství v ABIOTELklubu)
Výroba SIM karty
Převod mobilního čísla od jiného operátora
Převod čísla pevné linky od jiného operátora
Vystavení nové SIM
Podrobný výpis - pravidelný

Podrobný výpis - jednorázový

Opis faktury a odeslání - jednorázový
Odeslání SIM karty kurýrem
Uvolnění čísla pro jiného operátora
Nadstandardní úkon (písemné potvrzení na vlastní žádost)

499,00 Kč
99,00 Kč
129,00 Kč
369
,00 Kč
999,00
129,00
59,30 Kč

121,00 Kč

100,00 Kč
199,00 Kč
363,00 Kč
500,00 Kč

Poplatky za volitelné služby

Balíček ABIOTEL

59,00 Kč

Balíček MW-CALL

69,00 Kč

Internet - navýšení limitu o 150 MB

69,00 Kč

Internet - navýšení limitu o 300 MB

129,00 Kč

Internet - navýšení limitu o 600 MB

229,00 Kč

Internet - navýšení limitu o 1.200 MB

349,00 Kč

100 min do všech sítí

95,00 Kč

200 min do všech sítí

160,00 Kč

100 SMS do všech sítí

95,00 Kč

100 min v síti ABIOTEL

55,00 Kč

200 min v síti ABIOTEL

99,00 Kč

Využívání DUO sim karty

121,00 Kč

Smluvní pokuty a upomínky

1. upomínka - ve formě SMS
2. upomínka - písemná
nebo mail
Dohledání platby, špatný var.symbol
Platba po splatnosti - penále za každý započatý týden
Blokace SIM karty z důvodu neplacení
!!!
Aktivace
znovunalezené SIM karty po ztrátě

50,00 Kč
150,00 Kč
85,00 Kč
100,00 Kč
1 000,00 Kč

100,00 Kč

Tento ceník je platný od: 5.5.2014
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky